Kayı IV - Ufukların Padişahı: Kanuni

Kayı IV - Ufukların Padişahı: Kanuni Review

O, dinin sultanıdır.
Din sarayı, sancaklarının ve süngüsünün direk olmasıyla sağlamlaşmıştır.
O, savaşın sultanıdır.
Ne tarafa yönelse fetih ve zafer onunla birliktedir. Yabancı ülkeler sancağının dinlenme alanıdır.
O, güzel ahlakın sultanıdır.
Cömertlik, cesaret, olgunluk v.b. bütün iyiliklerin kaynağıdır.
O, imarın sultanıdır.
Devletinin gücünü ve hâkimiyetini abidevi bir tarzda gösteren Süleymaniye, zarafetin ve estetiğin tasavvur harikasıdır.
O, adaletin sultanıdır.
Devletinin baharı dünyayı aydınlatmaya başlamasıyla birlikte, gül bile dikenden cevr ü cefa görmemiştir.
O, şiirin sultanıdır.
Kendi ifadesiyle: “Her ne gazel ki söyleye hep ‘âşıkânedür”.
O, aşkın sultanıdır.
Kahramanlar kılıç şakırtılarından haz duyarlar. O, gerçek aşkına Sigetvar önlerinde top sesleri ve tevhid naraları arasında kavuştu.
Ko bu ayş u işreti çünkim fenadır âkıbet
Yâr-ı bâkî ister isen olmaya taat gibi

İbâdet it koma tevhîdi elden
Bularçün seni yaratmış Yaradan

İşte Kayı 4 ve Kanuni Sultan Süleyman’ın her yönü ile 46 yıllık saltanat

Title:Kayı IV - Ufukların Padişahı: Kanuni
Edition Language:Turkish

Enjoy the book review !

    Kayı IV - Ufukların Padişahı: Kanuni Reviews

  • ?brahim Burak

    Kanunî Sultan Süleyman'ın hayatını, içinde bulunduğu sosyal çevreyi, dönemini ve mücadelelerini ilmek ilmek öğrenmek isteyenler için eşsiz bir kitap....